Liham Aplikasyon Sample

 Liham Aplikasyon Sample Essay

Abril 16, 2009

(2 ESPASYO)

PANGALAN

POSISYON

DEPARTAMENTO

KOMPANYA

ADDRESS

(2 ESPASYO)

Mahal na G. Villarubia:

(2 ESPASYO)

Nabasa ko po sa pahayagang " Inquirer” na might petsang Abril 12, 2009 na nangangailangan ang inyong kompanya ng isang Website Designer. Ninanais ko pong mapabilang em isa sa inyong mga aplikante sa nabanggit mhh posisyon.

Nagtapos po ako ng kursong Batsilyer social fear Computer Research sa FEU-East Asia College or university noong Marso 28, 2009. Bilang isang mag-aaral sa aming paaralan ay naging aktibo po ako sa lahat ng mga gawaing pampaaralan dahilan upang malimit akong maging pangulo ng aming klase. Naging scholar assistant po ako sa computer laboratory ng aming paaralan. Bilang student assistant, nalinang po ang aking kasanayan social fear iba't ibang gawain tulad ng computer trouble taking pictures, networking, web designing by nang mahusay na pakikitungo sa tao.

Pagkatapus em pagkatapos ko po ng kursong Computer Science ay agad akong natanggap sa IBM, Philippines kung saan ako ay naglingkod bilang Web Page Designer/Developer. Ikinararangal ko pong sabihin na ang aking paglilingkod sa APPLE, Philippines ay higit mhh nagpaunlad ng aking kaalaman, kakayahan for mga karanasan sa pantangan ng Web Page Designing at Development.

Bunga ng aking mga karanasan at kwalipikasyon, naniniwala po akong malaki ang aking maibabahagi social fear lalong ikauunlad ng inyong kompanya.

Em virtude de sa mga iba pang imformasyong nais ninyong mabatid tungkol social fear aking katauhan at kakayahan ay maaari po kayong sumangguni sa resume mhh kalakip ng aking liham.

Umaasa po ako em inyong tatawagan sa lalong madaling panahon para sa personal bist du intervyu for mabigyan ng pagkakataong maipamalas ang aking kakayahan.

Maaari po ninyo akong tawagan sa telepono bilang 235-3333/Celphone no . 09183359980 o kaya ay sulatan sa 325 Coral St Don Bosco Compound, Tayuman, Maynila um sa email-based address mhh [email protected] com.

(2 ESPASYO)

Matapat na sumasainyo,

(4 ESPASYO)

Ian Raphael M. Miguel

Related

 The Advantages and drawbacks of a Computer system Research Paper

The Advantages and drawbacks of a Computer system Research Paper

DID YOU KNOW THAT… On the very beginning from the XXI hundred years, our mankind faced a rapid threat: the " war” between digital and actual life communication. Professionals from…...

 Analyzing an online Page Article

Analyzing an online Page Article

Analyzing an online Page The website that I chose to assess is the United states of america Department of Health and Human being Services or (http://www.hhs.gov). This site is…...

 Essay about Basics of Computer Aided DesignCad

Essay about Basics of Computer Aided DesignCad

SPECIALIZED PRESENTATION Computer-aided design Computer-aided design (CAD) is the usage of computer technology for that layout of things, real or virtual. CAD often requires more than just…...

 Speech in Success Essay

Speech in Success Essay

Publishing Folio-Persuasive Justification: I wrote this kind of speech intended for the group of American Students that were to attend this lecture to encourage them…...

 A Review of Elaine Jeffreys’ «Prostitution Scandals in China: Policy, Media and Society» Article

A Review of Elaine Jeffreys’ «Prostitution Scandals in China: Policy, Media and Society» Article

Review of Elaine Jeffreys, Prostitution Scandals in China: Policy, Media and Society Publisher: London; Nyc: Routledge, 2012. Prostitution endures as a contentious theme which has often attracted public, policy…...

 Privacy and Security on the Internet Essay

Privacy and Security on the Internet Essay

Privacy and Security for the Internet Tommy E. Wylie Jr. 2013 MAY SOS-110-OL010 Thomas Edison State School Privacy and Security for the Internet Through this information…...

 Similarities between Witches of Salem associated with South Africa Essay

Similarities between Witches of Salem associated with South Africa Essay

Similarities between your Witches of Salem and of South Africa The witches and zombies of South Africa are incredibly different from the accused nurses of Salem come from completely…...

 CDA Autobiography 2015 Dissertation

CDA Autobiography 2015 Dissertation

Tarra T. Stangl, Professional Childcare Company Growing up with my sole mom who have struggled to find quality, inexpensive care for me personally as I was growing…...

 Balance Sheet and Costs Essay

Balance Sheet and Costs Essay

To: Craig Anson From: Jessica Terlaak Subject: Costs to become included in products on hand Date: 08/31/2014 Business Simple Justin Anson Distillery, Inc. has been distilling…...